+

เพื่อให้พูดได้ว่าธุรกิจของคุณรับมือภัยไซเบอร์ได้ดี คุณต้องถาม 5 คำถามนี้ก่อน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญต่อโลกดิจิตอลยิ่งกว่าที่ผ่านมา เพราะลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าช่องทางค้าขายออนไลน์จะเปิดโอกาสให้คุณทำกำไรได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้คุณต้องเจอกับภัยทางไซเบอร์บ่อยขึ้นด้วย ดังนั้นถ้าต้องการให้ธุรกิจของคุณไปได้สวยบนโลกออนไลน์ คุณก็ต้องพูดได้เต็มปากว่าระบบไซเบอร์ของคุณพร้อมรับมือกับภัยเหล่านี้ได้อยู่หมัด

แล้วเจ้าของธุรกิจกับผู้จัดการควรใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ระบบของคุณพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์นี้ได้ เพียงแค่ลองถามตัวเองด้วยคำถาม 5 ข้อนี้คุณก็จะประเมินความพร้อมของธุรกิจคุณได้ทันที

you understand the general cyber risks in your operations

มองภัยให้ขาด

คุณมองภาพความเสี่ยงของภัยทางไซเบอร์ในธุรกิจของคุณขาดแค่ไหน

ธุรกิจทุกแห่งล้วนมีระบบการทำงานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้ดีก็ต้องมองภาพให้ออกว่าจุดอ่อนของคุณอยู่ตรงไหนและจุดอ่อนนั้นมักถูกโจมตีอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น ช่องทางสร้างรายได้ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องอาศัยการทำธุรกรรมออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นผู้ค้าปลีกออนไลน์จึงต้องมองให้ออกว่าต้องระวังภัยทางไซเบอร์เหล่านี้เป็นพิเศษ:

  •  การหลอกลวงเพื่อล้วงข้อมูล
  •  การฉ้อโกงบัตรเครดิต
  •  การดักขโมยข้อมูลออนไลน์

ระบบการป้องกันข้อมูลที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับภัยที่มักพบบ่อยจะให้ป้องกันภัยได้ดีกว่า ดังนั้นเมื่อเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการมองภาพความเสี่ยงได้ขาดก็จะสามารถวางแผนล่วงหน้าและรับมือเมื่อเกิดเหตุได้เร็วขึ้น นี่คือเหตุผลที่ขั้นแรกในการทำให้ธุรกิจของคุณพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์คือการรู้จักคุณลักษณะทางดิจิตอลของตัวเองอย่างถ่องแท้ เพื่อให้มองภาพความเสี่ยงหลักๆ ที่ต้องเจอได้ขาด

ป้องกันให้ดี

ระบบของคุณได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมจนลดภัยทางไซเบอร์ให้เหลือน้อยที่สุดแล้วหรือไม่

แม้ว่าคุณจะระวังตัวล่วงหน้าไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ภัยทางไซเบอร์ก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดี ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีกระบวนการป้องกันตัวรอไว้พร้อมใช้งานทันทีที่เหตุเกิด กระบวนการดังกล่าวมีหน้าที่หลักด้วยกันอยู่สองส่วนคือ: เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในเชิงรุกและลดความเสี่ยงต่อการถูกเจาะข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุด

การป้องกันในเชิงรุกนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างของการป้องกันเชิงรุกที่ช่วยลดโอกาสการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ดี คือการตั้งระบบให้มีจุดตรวจสอ

บหลายจุดและมีแชนแนลสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เป็นต้น

การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เหตุเกิด ดังนั้นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่ป้องกันได้อย่างแน่นหนาจึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์

the right safeguards in minimize threats

ตรวจจับได้รวดเร็ว

ระบบความปลอดภัยทางเน็ตเวิร์คของคุณระวังระไวพอที่จะตรวจจับการเจาะระบบได้ทันท่วงทีหรือไม่

การตรวจจับภัยให้พบอย่างรวดเร็วมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นความสามารถในการตรวจจับการถูกเจาะข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจะช่วยลดจำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้ในการจัดการกับปัญหาลงได้มาก

ระบบที่มีความระวังระไวสูงควรตรวจจับภัยทางไซเบอร์ได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงจนไม่อาจกู้คืนได้ ขั้นตอนการสร้างความพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์ 5 ขั้นนี้จะเกี่ยวโยงถึงกันหมด เช่น การที่จะตรวจจับภัยได้ก็ต้องเริ่มด้วยการมองจุดที่เสี่ยงภัยให้ขาดก่อน เพราะเมื่อมองภัยได้ขาดก็จะสามารถทุ่มทรัพยากรไปใช้ระวังภัยในช่องทางเข้าระบบที่มีความเสี่ยงสูงได้ ทำให้การตรวจจับมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การแจ้งรายงานที่แม่นยำก็มีความสำคัญต่อการตรวจจับไม่แพ้กัน ระบบรักษาความปลอดภัยควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับภัยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เข้าใจลักษณะของภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ยิ่งระบบรายงานดีขึ้นเท่าไรก็สามารถหาโซลูชั่นแก้ไขที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

ตอบสนองได้รวดเร็ว

ระบบรักษาความปลอดภัยของคุณออกแบบมาให้ตอบสนองต่อภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่

ความเร็วในการตอบสนองเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยที่ไม่อาจมองข้าม แต่ความเร็วในการตอบสนองไม่ได้หมายความว่าระบบรับรู้ภัยได้เร็วแค่ไหนเหมือนอย่างการตรวจจับ แต่หมายถึงการออกแบบระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้มาตรการรับมือกับสถานการณ์ได้เร็วแค่ไหน

ฟังก์ชั่นการตอบสนองนี้ต้องวางระบบให้เจ้าหน้าที่คนสำคัญสามารถเข้าใช้ได้อย่างง่ายดาย การยืนยันตัวตนที่ยุ่งยากเสียเวลาและตัวเลือกมาตรการตอบสนองที่อธิบายไว้ไม่ดีอาจทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพต่ำลงได้ ระบบตอบสนองที่ดีที่สุดจะต้อง:

  •  สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว
  •  อธิบายตัวเลือกของมาตรการตอบสนองอย่างชัดเจน
  •  อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทสำคัญเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเกิดปัญหาระบบจะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขทราบอย่างรวดเร็ว และผู้แก้ปัญหาต้องมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งานและคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้จัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ใช้เวลาในการตอบสนองน้อยลงและทำการแก้ไขได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

respond quickly to cyber threats

กู้ระบบคืนได้สมบูรณ์

ระบบของฉันทนทานพอที่จะกู้กลับเป็นปกติหลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้หรือไม่

เมื่อจัดการกับอันตรายเรียบร้อยแล้วก็ต้องกู้ระบบคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบบอาจทำงานช้าลงหรือหยุดทำงานไปเลยก็ได้เมื่อถูกเจาะข้อมูล ถูกหลอกลวง หรือถูกมัลแวร์โจมตี ดังนั้นระบบที่ดีจะต้องมีแผนการกู้ระบบให้กลับมาทำงานเป็นปกติรอไว้ด้วย

แผนการกู้ระบบจะรวมถึงมาตรการสำคัญอย่างการสำรองข้อมูลทั้งหมดในระบบอินฟอร์เมชั่นเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อข้อมูลถูกขโมย สูญหาย หรือถูกทำลาย มาตรการกู้ระบบอื่นๆ จะรวมถึงการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลในรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ การกู้คืนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ และการติดตามตรวจสอบเผื่อกรณีที่อาจมีความผิดปกติอื่นหลงเหลืออยู่ด้วย

สรุป

อาชญากรอาจโจมตีคุณได้สำเร็จ แต่ถึงกระนั้นคุณก็มีวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้ นั่นคือความหมายที่แท้จริงของความพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์ ธุรกิจของคุณพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์แล้วหรือไม่ อย่าให้ธุรกิจของคุณต้องตกอยู่ในอันตราย ติดต่อเราเสียแต่วันนี้! ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราจะปรับปรุงให้ธุรกิจของคุณพร้อมรับมือกับภัยทางไซเบอร์ได้อย่างเต็มที่ ด้วยโซลูชั่นการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเหนือชั้น